Statens Tjänstepensionsverk, Sundsvall

Lunchföreläsningar för medarbetare

Statens Tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. De finns i Sundsvall och är totalt 300 anställda.

Utmaning

Under 2013 fyllde myndigheten 50 år, vilket uppmärksammades bland annat genom att erbjuda fyra föreläsningar för hela personalen. Fokusområdet var ”värdegrund och bemötande” .

– Vi ser det här jubileumsåret som ett bra tillfälle att belysa bemötande och värdegrundsfrågor ur lite olika perspektiv, sa Catrin Åsén, SPV.

Efter konsultation hos Lära för Livet valde SPV att göra fyra lunchföreläsningar under året. Föreläsningarna skulle vara utbildande, men stor vikt låg också på att ge åhörarna inspiration och energi. Varje föreläsning genomfördes två gånger samma dag så att hela personalstyrkan kunde ta del av samma budskap utan att det påverkade verksamheten i större utsträckning.

SPV valde i samråd med Lära för Livet följande fyra föreläsare:

  • Jalle Ahlström, pastor – Att leva i balans mellan yttre krav och inre behov
  • Susanne Hedin, logonom – Rösten som verktyg
  • Bob Hansson, estradpoet – Här ligger jag och duger
  • Christel Copp, grafisk formgivare – Visuell presentationsteknik
Föreläsningarna genomfördes två under våren och två under hösten.

Intresset var stort med cirka 90 deltagare på varje föreläsning.