Om Lära för Livet

Lära för Livet är ett kunskapsföretag som startades 1995, och hjälper företag samt organisationer med deras kompetensutveckling.
Kompetenta och motiverade människor leder till väl fungerande arbetsgrupper och ett konkurrenskraftigt företag. Låt förändringen börja hos dig, dina medarbetare och dina chefer!
Vi erbjuder seminarier och kurser för individ och arbetsgrupp samt förmedlar skickliga föreläsare och utbildare till företagsutbildningar, konferenser, evenemang och längre förändringsuppdrag.

Lära för Livet är sedan den 16 februari 2020 en del av Hexanova Mediagroup och ingår som eget kunskapsområde under Hexanova Events AB.
Lära för Livet erbjuder idag talarförmedling, öppna föreläsningar och kurser.

För mer information kontakta:
Urban Nilsson, VD, Hexanova Events AB,
urban@hexanova.se

Varmt välkommen!

Kontakta oss på 031-733 33 30

Vision: Livslång utveckling

Lära för Livet startade 1995 med övertygelsen att människor fortsätter utvecklas hela livet. Att alla utvecklings-processer börjar hos den enskilde individen och att detta leder till goda relationer, lönsamma företag och ett bättre samhälle.
“Skapa din egen framtid” hette vår första föreläsning med Lars-Eric Uneståhl, som startade den mentala träningen i Sverige, och Lasse Gustavson, brandmannen som överlevde en gasexplosion. Tusentals människor över hela landet tog del av den här föreläsningen under de första åren med Lära för Livet.
Idag arrangerar vi 70-80 öppna föreläsningar/kurser om året runt om i landet och förmedlar hundratals talare till olika företagsinterna arrangemang. Vår vision ligger fast: Alla människor och organisationer behöver utveckling. Vi hjälper er framåt.