KGH Customs Services

FÖRELÄSNINGAR FÖR PERSONAL I FLERA LÄNDER VID 50-ÅRSJUBILEUM

Bakgrund

KGH Customs Services är ett ledande företag inom tullhanteringstjänster och har verksamhet i sju europeiska länder. KGH firade 50 år i branschen och ville med anledning av detta göra något speciellt för personalen.

KGH önskade en föreläsning på temat teambuilding och motivation. En viktig aspekt var att budskapet skulle vara samma för all personal, oavsett på vilket kontor eller land man jobbar i. Föreläsningen skulle hållas vid två tillfällen, i Antwerpen och i Göteborg.

Föreläsningen skulle ingå i ett festligt firande såväl nationellt som internationellt och därför var det av stort värde att föreläsaren inte bara skulle vara duktig och kompetent i sitt ämne utan även underhållande.

KGH kontaktade Lära för Livets talarförmedling som efter konsultation rekommenderade talaren Jörgen Oom. Jörgen är psykolog och har föreläst i över 20 år om arbetsklimat, ledarskap och teambuilding, såväl internationellt som på hemmaplan. Han har kompetens, inspiration, närvaro och härlig humor, allt levererat i ett högt tempo.

Resultat

Så här tyckte Camilla Edlund, som bokade Jörgen Oom:

Vill du ha hjälp med att boka en talare eller föreläsare? Kontakta oss!

“Fantastiskt att kunna anlita en föreläsare som funkade lika bra för våra europeiska kollegor som våra nordiska. Jörgen höll en proffsig och inspirerande föreläsning på ett mycket underhållande sätt.”

Camilla Edlund, Kommunikationsassistent, KGH Customs Services