Lyckas med första intrycket

Föreläsaren och utbildaren Angela Ahola är doktor i psykologi, specialiserad på psykologin bakom det första intrycket, stereotyper, juridiska bedömningar och ickeverbal kommunikation. Angela har agerat sakkunnig i kända brottmål. Hennes forskning har lett till akademiska publikationer och omnämns ofta i press och tv.

1. Var medveten

När vi träffar nya bekantskaper för första gången har vi under de sju första sekunderna gjort elva omdömen om personen för att snabbt få oss en bild av vem som är vän respektive fiende. Detta avgörande möte tenderar dessutom att bli som ett filter genom vilket andra sedan ser dig – vad du än gör och säger.

2. Klä dig efter tillfälle

Anpassa din klädsel efter vem du ska träffa och klädkoderna på arbetsplatsen eller hos kunden. Är du osäker på koderna är det bättre att vara överklädd än underklädd.

3. Spegla dig

När vi interagerar med andra människor tenderar vi att imitera personens hållning, gester, mimik – ja till och med dialekt. Detta kallas “spegling” och är ett sätt för oss att visa empati och uppskattning och ge bekräftelse. Ju mer lik personen du är, desto mer tilltro får du.

4. Håll ögonkontakten

Visa att du är intresserad av personen du pratar med genom att se personen i ögonen, men var noga med att inte fastna. En alltför intensiv ögonkontakt uppfattas lätt som hotfull och obehaglig.

5. Våga visa känslor

Var inte rädd för att visa känslor och personlighet under t.ex. en arbetsintervju. Rekryterare vill anställa människor, inte robotar.

6. Håll huvudet högt

Att lägga huvudet på sned är bra för att visa empati och intresse. Det uppmuntrar andra till att dela med sig av vad de tänker och känner. I strikt affärsmässiga sammanhang kan det dock signalera uppgivenhet.

7. Gestikulera mera

Tics som att trumma med en penna eller vicka på foten tar fokus från ditt budskap och får dig att verka osäker och nervös. Däremot är det en god idé att använda gester för att förstärka ditt budskap. Att inte använda gester alls gör att vi framstår som kalla och analytiska.

8. Ta plats

Status och auktoritet förmedlas ickeverbalt genom utrymme. En sittande, bakåtlutad position med armar och ben i kors signalerar arrogans. Sitt istället lätt framåtlutad, med huvudet upprätt, och visa att du är engagerad i samtalet.

Några artiklar med Angela Ahola för dig som vill lära dig mer: 

Första intrycket

Kroppsspråk

Lyckas på jobbintervjun

Vill du veta mer om Angela Ahola?

Hör av dig till oss på 08-796 60 30 eller 031-733 33 30.